§54 STØTTE TIL FORÆLDRE

Anbringelse føles ofte som en voldsom livsindgribende begivenhed for de fleste forældre. BUGHI kan tilbyde støtteperson til familier med anbragte børn uden for hjemmet.  Støttepersonen tilbyder samtaler med forældrene, hjælp til overblik over anbringelsen og det offentlige system, deltagelse i relevante møder omkring anbringelsen med myndighed og andre relevante samarbejdspartnere, støtte til fastholdelse af kontakten til barnet/børnene samt støtte til etablering af fodfæste i ny livssituation.
Derudover kan støttepersonen være behjælpelig med, at udrede og klargøre for familien, hvad der har været årsag til anbringelsen samt være støtte i, at få løst udfordringer og problematikker og få styrket forældreskabet og om muligt få etableret mulighed for hjembringelse.

Forløbet skræddersyes til den enkelte families sag og behov for støtte.