STØTTE TIL VOKSNE

Voksne med særlig psykisk sårbarhed, funktionsnedsættelse, ustabilitet, diagnose og/eller væsentlige sociale og personlige udfordringer, kan føle at livet ikke samarbejder. BUGHI kan tilbyde at støtte voksne med, at genetablere fodfæste i hverdagen, genoptage uddannelse eller beskæftigelse samt være behjælpelig med at gennemskue rettigheder og muligheder i det offentlige system.

BUGHI tager udgangspunkt i den enkeltes udfordringer og erfaringer og i samarbejde med den enkelte, forsøger at klarlægge hvilke ressourcer den enkelte selv har og evt. ressourcer i det nære netværk. 

Konkret støtte til den enkelte kan bl.a. være:

  • Støtte ved følelsesmæssig og psykisk belastning
  • Bostøtte
  • Bevare og/eller forbedre selvhjulpenhed på fysiske, psykiske og sociale funktioner
  • Udvikling og vedligeholdelse af personlige, praktiske og sociale færdigheder
  • Opnå og/eller fastholde identitet
  • Aktiv livsførelse