STØTTEKONTAKTPERSON

BUGHI er et personligt professionelt socialpædagogisk tilbud til udsatte børn og unge typisk mellem 8-23 år. Vi brænder for samarbejdet med børn og unge – og er heldigvis også fantastisk dygtige til det.

BUGHIs værdisæt bygger på en narrativ og systemisk tænkning, der tager afsæt i troværdighed, ansvarlighed og nærværende relationer. Vi arbejder i et miljø, der i høj grad er præget af nysgerrighed og gensidig respekt samt et anerkendende, konstruktivt og udviklende samspil med alle involverede parter.

MÅLGRUPPEN

BUGHI samarbejder med børn og unge i alderen 8-23 år, i individuelle forløb med mulighed for gruppeaktivitet. Målsætningen for samarbejdet er, at gøre hverdagen lettere, ved at identificere hvilke kompetencer og ressourcer samt hvilke barrierer og forhindringer i livet, der fylder hos den enkelte – og dernæst handle aktivt og konstruktivt på det.

BUGHI henvender sig til børn og unge, der er præget af

  • Omsorgssvigt
  • Lettere misbrug
  • Kriminalitetstruede
  • Psykosociale problematikker, mobning, adfærd, inklusion
  • Diagnosticerede med ADHD, spiseforstyrrelse, tilknytning, depression
  • Ringe selvværd og selvtillid
  • Skolefastholdelse og motivation til uddannelse, job eller anden relevant aktivitet