EFTERVÆRN

BUGHI hjælper først og fremmest med at finde den enkeltes ressourcer og kompetencer og tager udgangspunkt i disse, når der skal arbejdes med den enkeltes handleplan. Dernæst kan BUGHI f.eks. være behjælpelige med at finde relevant bolig til den unge og konkret støtte til afklaring/fastholdelse i uddannelse/job samt se på andre relevante udfordringer og barrierer i livet. Til den unge der har været anbragt udenfor hjemmet, kan BUGHI støtte op om at etablere eller fastholde en konstruktiv udvikling og livskvalitet, selvstændiggørelse til voksenlivet og andet relevant jf. handleplan og den unges egne ønsker.

Selve indsatsen vil bl.a. bestå af:

  • at skabe kontinuitet og stabilitet, bl.a. gennem opfølgning fra en stabil støttekontaktfunktion
  • at kortlægge og opbygge den unges netværk
  • at arbejde mod en gradvis selvstændiggørelse
  • en brugerorienteret tilgang med fokus på empowerment og den unges oplevelse af mening og mestring ud fra egne forudsætninger
  • at give de unge tid til, at gennemføre overgangsfasen i eget tempo