OM BUGHI

En ”BUGHI” er en børne- og unge guide, der arbejder ved håndholdt indsats.

BUGHI er et personligt professionelt socialpædagogisk tilbud til mennesker i udsatte og sårbare positioner i livet. Vi samarbejder med voksne og deres netværk samt børn, unge og deres familier. Vi brænder for samarbejdet med børn og unge – og er heldigvis også fantastisk dygtige til det.

Vi er fagligt kompetente med en bred og alsidig erfaring og arbejder bl.a. udfra en narrativ og systemteoretisk tilgang med elementer, der i høj grad er præget af nysgerrighed, anerkendelse og et positivt procesorienteret perspektiv. Vi arbejder med udgangspunkt i assertiv og anerkendende kommunikation.

Vi repræsenterer troværdighed, nærvær, fleksibilitet og ansvarlighed.

Vores kerneværdier er nysgerrighed, engagement og ærlighed i relationen og tilgangen til den enkelte.

Vi kan være et alternativ inden anbringelse, et supplement ved anbringelse og en foranstaltning ved hjemgivelse. Vi betragter tværfaglighed og netværkssamarbejde som en stærk ressource.

Vi kan være supplement i hverdagen for den, hvis overskud og overblik i livet er sat midlertidigt på hold for en periode. Her kan vi hjælpe med at genfinde gnisten og gejsten der gør, at det kan gå den rigtige vej igen.

BUGHI er den faglige samarbejdspartner som supplement til de professionelle i folkeskoler, privatskoler, efterskoler, opholdssteder og uddannelsesinsitutioner. Vi kan være den faglige sparringspartner i personlig og social udvikling hos den enkelte samt som fagfagligt supplement i skoleregi. Den motiverende og vedholdende faktor, der giver det ekstra, der kan gøre en forskel.