Profil

Vores STU-program sætter en kreativ profil på den personlige, sociale og faglige udvikling, og fokusere på at give dem en dannelsesrejse i livet. Vores tilgang tager udgangspunkt i en narrativ og systemisk tænkning og bygger på autencitet, ansvarlighed og nærværende relationer. 

Det refleksive fokus vil være en rød tråd gennem hele uddannelse, da det er vores overbevisning om større forståelse af sig selv og andre, vil skabe et bedre fundament til at involverer sig og føle sig kompetent i at kunne bidrage til verden

PP-faget

Et centralt element i vores tilbud er PP-faget, Proces og Produkt, der giver vores elever mulighed for at udforske og dyrke deres kreative potentiale på en helhedsorienteret måde i et job eller uddannelsesorienteret perspektiv. 

I PP-faget arbejder vi med en bred vifte af kreative discipliner, herunder maleropgaver, tømreropgaver, mureropgaver, elektriske opgaver, finere madlavning, syning, almindeligt vedligehold, og meget mere. Vores elever får ikke kun teoretisk viden, men bliver også aktivt involveret i hele processen, fra idéfasen til det færdige produkt.

Praktisk- og erhvervsrettet STU

Vi stræber efter at give vores elever en autentisk fornemmelse af håndværksorienteret uddannelse eller job. Gennem praktisk erfaring lærer de ikke kun færdigheder, men også vigtige livslektioner om økonomi, materialer, og samarbejde. Vi ønsker at skabe et læringsmiljø, hvor fejl er en naturlig del af processen og en kilde til værdifuld erfaring.

Vi vil løbende have gæstelærere med spidskompetencer inden for hver genre, herunder tømrere, murere, elektrikere, kokke, anlægsgartnere, malere, og mange flere. Dette giver vores elever en bred vifte af perspektiver og indsigt i forskellige fagområder.

I første og tredje modul

PP-faget dominerer skemaet i både første og sidste modul af skoleåret, og det starter op efter sommerferien. Vi tager hensyn til årstidernes skiften og sæsonernes påvirkning, og undervisningen pauser, når vejret bliver for koldt. Dette sikrer, at eleverne kan nyde udendørsaktiviteter og kreativ udfoldelse under optimale forhold.

Fremtids perspektiv

Med PP-faget som hjørnesten, tilbyder vores STU en profil, der har ambition om at styrke elevernes kreative udvikling og forberede dem til en fremtid med alsidige færdigheder og en forståelse for håndværkets verden, samt egenansvarlig tilværelse.