FAMILIEGUIDE & FAMILIERÅDGIVNING

BUGHI samarbejder med udfordrede familier i individuelle tilrettelagte forløb, typisk i hjemmet. Det er vores ambition at hjælpe familier derhen, hvor de oplever at mestre eget liv og opleve følelsen af empowerment. Vi tror på, at forudsætningerne for forandring fra kaos til balance er en proces, hvor anerkendelse af den aktuelle situation samt at møde familien der hvor de ser sig selv, er afgørende for et konstruktivt udviklende samarbejde og muligheden for succes forøges. Vi har fokus og tager udgangspunkt i de ressourcer og kompetencer familien selv besidder internt samt evt. i relevant netværk.

Vi tror på at alle familier gør og vil deres bedste for dem selv og deres børn, ud fra de forudsætninger de har til rådighed. Vi samarbejder med familien med formålet, at afdække og italesætte ressourcer og udfordringer samt forsøger at understøtte en proces hen imod konstruktiv udvikling. Hver familie anskues som unik, hvorfor hvert forløb tilrettelægges og planlægges individuelt.

Der vil løbende blive lavet tjek-ind for at sikre, at familien er på rette vej og føler sig hjulpet. Om nødvendigt kan der tilbydes at knytte flere familieguides i samme familie.

Sådan arbejder vi med opstart:

 • Sammen med myndighed og familien drøftes handleplan og evt. dertilhørende sekundære mål. Der kortlægges en plan for opstart af forløbet og gensidige forventninger
 • BUGHI aftaler dernæst et møde med familien, lytter til deres virkelighed, spørger nysgerrigt ind til deres vaner, værdier, mønstre, hverdag samt udfordringer og rammer. Vi kortlægger hvad der pt. virker og ikke virker. Vi er nysgerrige på deres erfaringer
 • Vi observerer familien og deler disse med dem
 • Vi vil sammen med familien lægge en plan for, hvordan de på bedst mulig vis, kan blive løftet og skabe positiv udvikling

Herudover kan vi bl.a:

 • Tilbyde relevante aktiviteter eller udflugter, som kan være med til at styrke familien og give dem fælles oplevelser
 • Tilbyde om nødvendigt for en periode, at deltage aktivt i familiens praktiske gøremål
 • Italesætte hvad vi ellers ser – både familiens succeser og udfordringer
 • Tilbyde mentaliserende og reflekterende samtaler med familien
 • Tilbyde en coachende tilgang – tilbyde coachende øvelser og opgaver
 • Tilbyde koncentreret fokus på delelementer i familien for en periode
 • Kortlægge behov og henvise til konkrete tilbud for relevant støtte til medlemmer i familien, hvis der f.eks. er misbrug, kriminalitet, psykiske udfordringer el.lign.