Målgruppe

Vi har erfaring med psykosociale udfordringer, emotionelt ustabil personlighedsstruktur, infantil autisme, ADHD, traumer, angst, psykoser, anoreksi, PTSD, lettere misbrug m.m.

Vi ved, at diagnoser kan komme til udtryk på alle mulige måder, hvorfor vi ikke tænker at specifikke diagnoser er afgørende i forhold til målgruppe-vurdering. Vi tror på det enkelte menneske med deres udfordringer er særlig på deres egen måde, hvorfor det er mere vigtigt for os at møde det enkelte menneske, samt at det enkelte menneske møder os. Det er vigtigt for os, at den unge matcher os og den gruppe vi har i uddannelsestilbuddet, således vi kan skabe de mest optimale forudsætninger for positiv udvikling. 

Selvom vi værdsætter mangfoldigheden inden for vores målgruppe, er vores tilgang dybt forankret i at støtte hvert individ. En nøje vurdering efter praktik sikrer, at vi imødekommer både individuelle og fælles behov på bedste vis.

Vi har 6 pladser. Det er vigtigt for os, at tilbuddet ikke bliver for stort, samt at målgruppen komplimenterer hinanden.