Værdigrundlag

Vores STU arbejder med personlig, social og faglig udvikling for at give vores elever de bedste vilkår for selvstændiggørelse og mestre i eget liv. Vi har fokus på positiv udvikling hos den enkelte med udgangspunkt i elevernes forudsætninger, behov og interesser og det er vores ambition at optimere og udvikle deres kompetencer ved fokus på faglige og almene færdigheder, personlige og sociale færdigheder, samfundsmæssig indsigt og viden, selvstændig livsførelse samt praktiske færdigheder til efterfølgende brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer, samt egenansvarlig livsførelse i voksenlivets aspekter.

Vores værdisæt og tilgang tager udgangspunkt i en narrativ og systemisk tænkning og bygger på troværdighed, ansvarlighed og nærværende relationer. Vi tror på et relationsorienteret perspektiv er en essentiel forudsætning for konstruktiv forandring og positiv udvikling. Vi arbejder i et miljø med nysgerrighed, ydmyghed og anerkendende tilgang og tror på samarbejde, er den eneste vej til udvikling. Vi tror på omstillingsparathed og et dynamisk miljø, der kan begejstre og motivere både elever og lærere.

Vi vil altid forholde os nysgerrige på den unge, således at de laver deres egen indsigt, forståelse, erkendelse og følelsesmæssige proces i forhold til at implementere det i deres refleksive kompetencer, således at denne udvikling bliver bæredygtig på den lange bane. tror på omstillingsparathed og et dynamisk miljø, der kan begejstre og motivere både elever og lærere.